parallax background
Logotypy

II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł

"Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe  w sporcie."

Łączymy naukę z praktyką

12-14.12.2019 r., Hotel Ambasador Premium, Łódź


Zarezerwuj miejsce

Zapraszamy Państwa do udziału w
II Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł

"Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich
oraz złamania zmęczeniowe w sporcie"

W trakcie Sympozjum omówimy zagadnienia związane z:


Etiopatogenezą, zapobieganiem, diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją i odżywianiem
Powrotem do gry
Specjalna propozycja: Urazy chrząstki i urazy przeciążeniowe tkanki kostnej - złamania zmęczeniowe. Farmakologiczne i biologiczne metody leczenia urazów świeżych i zmęczeniowych. Medycyna regeneracyjna. Genetyka. Rola suplementacji w zapobieganiu i leczeniu świeżych i zmęczeniowych urazów tkanek

Zgłoszenia streszczeń referatów do 8 listopada 2019 r.
na adres mailowy: biuro@ptmsiw.pl

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych w związku z prowadzeniem korespondencji znajdą Państwo tutaj.

Do Sympozjum pozostało:
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Ramowy Program II Międzynarodowego Sympozjum PTMSiW

10 minutowe wykłady i 20 minut wykład przewodni
Obrady Okrągłego Stołu
Specjalistyczne warsztaty, m.in. z zakresu USG, ergospirometrii, iniekcji oraz ortezowe

I. Urazy tkanek miękkich w sporcie - świeże i przeciążeniowe.


II. Urazy wielowięzadłowe stawu kolanowego.


III. Urazy więzadłowe stawu skokowego w piłce nożnej i innych dyscyplinach.


IV. Pachwina piłkarska.


V. Specyfika urazów w piłce nożnej kobiet i dzieci.


VI. Urazy mięśniowe w sporcie.


VII. Tendinopatie w sporcie.


VIII. Odżywianie i suplementacja w okresie leczenia urazów.


IX. Relatywny Deficyt Energetyczny w sporcie.


X. Zapobieganie powstawaniu urazów tkanek miękkich.


XI. Rehabilitacja w urazach tkanek miękkich świeżych i przeciążeniowych oraz pooperacyjna.


XII. Genetyka w sporcie.


XIII. Quo vadis medycyna regeneracyjna w sporcie?


XIV. Złamania zmęczeniowe kości.


XV. Tajemnice stawu krzyżowo-biodrowego.


XVI. Zmęczenie i ocena wydolności organizmu do wysiłku.


XVII. Ból w sporcie.


XVIII. Doping w sporcie.


XIX. Rola psychologa w sporcie.


XX. Powrót do gry.
Sympozjum w liczbach

300

uczestników


Będziemy gościć ponad 300 uczestników z całej Europy.
50

wykładowców


W Sympozjum weźmie udział ponad 50 wykładowców z kraju i z zagranicy.

dr Marek KrochmalskiOrtopeda-traumatolog, współwłaściciel Medical Magnus Clinic. Posiada duże doświadczenie w leczeniu urazów sportowych.

Wieloletni konsultant ortopedyczny w Polskich Związkach Sportowych: Siatkówki, Podnoszenia Ciężarów, Piłki Ręcznej, Zapasów, Piłki Nożnej, a obecnie od 2014 roku Lekkiej Atletyki. W przeszłości wieloletni szef Komisji Medycznej PZPN.


Uczestnik Misji Medycznych PKOL na IO w: Pekinie 2008 r., Londynie w 2012 r., Soczi w 2014 r., Rio de Janeiro 2016 r., Belgradzie 2017 r. i PyeongChang 2018 r.

Komitet Naukowy:

dr Marek Krochmalski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu


Prezes Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. Ortopeda traumatolog. Współwłaściciel Medical Magnus Clinic.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Witoński

Przewodniczący Komitetu Naukowego


Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.


Prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś

Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Marcin Domżalski

Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi


Zaproszeni wykładowcy zagraniczni:


Prof. Nicola Maffuli


Prof. Calogero Foti


Prof. Pier Paolo Mariani


Doc. Francesco Oliva


Listy zapraszające:

 
Szanowni-Panstwo
 
 
4 gwiazdki Hotel Ambasador
Hotel 4-gwiazdkowy Ambasador Premium
Dowiedz się więcej na temat hotelu
Jana Kilińskiego 145,
90-315 Łódź
 

Zapisz się na sympozjum:

REJESTRACJA ONLINEW skład uczestnictwa wchodzi:

WYKŁADY I WARSZTATY:


presentation

Wykłady

Pełny udział w 3-dniowych obradach (ponad 40 h wykładów w równoległych panelach tematycznych).
005-conversation

Wymiana doświadczeń

Możliwość spotkania i rozmowy z naukowcami i praktykami z całej Polski i ze świata.
002-training

Warsztaty

Otwarty udział w certyfikowanych warsztatach pierwszej pomocy, USG, iniekcji, ergospirometrii, ortezowych, osteopatii.
003-professions-and-jobs

Nowości

Bezpośredni kontakt z wystawcami wiodących marek ze świata medycyny i nie tylko – nowości techniczne i tematyczne.

004-book

Nauka

Publikacja ze streszczeniami prelegentów.
presentation

Informacja

Materiały konferencyjne.
007-diploma

Certyfikaty

Certyfikat potwierdzający wygłoszoną prelekcję, Certyfikat UCZESTNICTWA w Sympozjum.

Poczęstunek i spotkania integracyjne:


tray

Przerwy kawowe przez 3 dni obrad

1 dzień
 • Kolacja (Restauracja Hotelu Ambasador Premium)
 • Welcome Party (Kręgielnia Hotelu Ambasador Premium)
2 dzień
 • Obiad (Restauracja Hotelu Ambasador Premium)
 • Uroczysta kolacja wigilijna z prezentami (Stadion Widzewa)
3 dzień
 • Poczęstunek w porze obiadowej (Patio Hotelu Ambasador Premium)
Współorganizatorzy
Patroni honorowi
Partnerzy

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego:
---------

Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł

biuro@ptmsiw.pl

tel: +48 42 253 19 06
tel:+48 507 192 700

Strona Główna www.ptmsiw.pl
Klauzula dotycząca udziału w Sympozjum
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi

Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
ul. Kopernika 38; 90 – 552 Łódź
tel.: + 48 42 253 19 06; e-mail: biuro@ptmsiw.pl


b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie procesowania Państwa udziału w II Międzynarodowym Sympozjum PTMŚiW (rejestracja uczestników, informowanie uczestników o sprawach związanych z Sympozjum);
c) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala administratorowi na przetwarzanie danych kiedy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust.1 lit. c) RODO, który pozwala administratorowi na przetwarzanie danych kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. zabezpieczenie roszczeń),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to biurom rachunkowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, operatorom hotelowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów; e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego; f) okres przechowywania Państwa danych:
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących,
 • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), zgodnie z wymaganiami prawnymi,
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
g) przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszalności danych; h) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego; i) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta; j) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Klauzula DO POBRANIA
Klauzula dotycząca korespondencji
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi

Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
ul. Kopernika 38; 90 – 552 Łódź
tel.: + 48 507 850 175; e-mail: biuro@@ptmsiw.pl

b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i, w stosownych przypadkach, udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję);
c) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);
d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego;
f) okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji:

 • stosownie do przepisów regulujących przedmiot korespondencji;
 • 10 lat korespondencja związana z roszczeniami.
g) przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszalności danych;
h) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
i) podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do procesowania korespondencji w tym realizowanie przedmiotowych spraw; w przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana;
j) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Klauzula DO POBRANIA
Informacja związana z marketingiem

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 38, 90 – 552 Łódź przetwarza informacje pozyskane od Państwa oraz ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi
ul. Kopernika 38, 90 – 552 Łódź,
z administratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł ul. Kopernika 38, 90 – 552 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ptmsiw.pl

b) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania członkom i sympatykom administratora kompleksowej informacji dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa i planowanych działań w oraz organizowania spotkań i zjazdów i sympozjów;
c) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala administratorowi na przetwarzanie danych kiedy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust.1 lit. c) RODO, który pozwala administratorowi na przetwarzanie danych kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. zabezpieczenie roszczeń),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to biurom rachunkowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, operatorom hotelowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego;
f) okres przechowywania Państwa danych:
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących,
 • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), zgodnie z wymaganiami prawnymi,
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

g) przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszalności danych;
h) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
i) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta;
j) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Klauzula DO POBRANIA